Vestel D LED 39” DRT VNB A-TYPE REV0.2 A/B TYPE/HI-LEVEL/39HL500/VES390UNDA-2D-N11

Vestel D LED 39” LED 435-436 (2+1 Adet)

ÜRÜN KODU

DRT VNB A-TYPE REV0.2 A LED 435 (2 Adet)

DRT VNB B-TYPE REV0.2 B LED 436 (1 Adet)

KULLANILAN TV MODELİ

HI-LEVEL

39HL500

KULLANILAN PANEL NUMARASI

VES390UNDA-2D-N11