Vestel-Regal D LED 39” 39PF3025D VES390UNDC-01

Vestel-Regal D LED 39” TAKIM 1 LED 93-94-95

ÜRÜN KODU 

40” NDV REV1.0 AG-A13 94V-0 1351 A LED 93 (2 Adet)

40” NDV REV1.0 AG-A6 94V-0 1408 B LED 94 (2 Adet)

40” DNV REV1.0 AG-A6 94V-0 1407 C LED 95 (1 Adet)

KULLANILAN TV MODELİ

39PF3025D

KULLANILAN PANEL NUMARASI

VES390UNDC-01